Vergoedingen

Neem contact op!

 
Vergoedingen:

Wij hebben contracten  met alle zorgverzekeraars in Nederland en  declareren rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waardoor u bij ons niet hoeft te betalen.

  • Implantaatprothese: De vergoeding wordt volledig uit de basisverzekering vergoed mits uw zorgverzekering een machtiging heeft afgegeven. Voor de implantaatprothese geldt een wettelijke eigen bijdrage van  € 125 per kaak.
  • Kunstgebitprothese: 75% wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overige 25% wordt volledig of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
  • Partiële prothese: wordt vergoed vanuit de tandartsverzekering.
  • Reparatie en rebasing van de volledige prothese worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

 
Neem contact op!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes