Onze werkwijze

Tijdens het eerste bezoek aan de tandprotheticus worden de persoonlijke gegevens, het prothese verleden, gezondheid, huidige klachten en wensen genoteerd. De tandprotheticus voert bij u een mondonderzoek uit waarna hij met u het behandelplan en de daarbij behorende kosten zal bespreken. Als u instemt met het behandelplan dan wordt u meteen geholpen of worden er afspraken gemaakt voor de behandeling. Mocht er echter een tandheelkundige behandeling noodzakelijk zijn aan eigen tanden of kiezen, of het plaatsen van implantaten, dan zal uw tandprotheticus u hiervoor doorverwijzen.

 

De behandelingen

– Afdruk (happen)
Bij de eerste behandeling worden de eerste proefafdrukken van beide kaakdelen gemaakt. Tevens wordt ruimte en aandacht besteed aan uw esthetische wensen. Indien u beschikt over foto’s van vroeger is het verstandig deze mee te brengen.

– Beetregistratie; hier wordt de beet bepaald van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak. Verder wordt de kleur en vorm van de tanden en kiezen samen met u besproken.  Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen.

– Proefprothese; in principe is de prothese klaar maar er kunnen nog veranderingen plaatsvinden indien nodig. Er wordt gekeken naar de stand van de tanden en de aansluiting van de kiezen. In deze fase moet alles perfect en mooi in de mond zijn. 

– Prothese plaatsen
Na enkele behandelingen wordt de prothese geplaatst. De prothese wordt gecontroleerd op pasvorm, esthetiek en spraak. Er wordt tevens uitleg gegeven over de draaggewoonten en onderhoud van de prothese.

– Na controle
Na enige tijd controleert de tandprotheticus de pasvorm en het functioneren van de prothese en zal (indien) nodig kleine correcties uitvoeren. Na deze controle is het verstandig uw mondholte en de prothese iedere twee jaar bij de tandprotheticus te laten controleren.

 

 

Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ