Vergoedingen

In onderstaand overzicht proberen we duidelijk te maken wat de vergoedingen voor het huidige (lopende) jaar zijn. Zorgverzekeraars verschillen nogal in hun vergoedingen en daarom is het raadzaam om met begroting in de hand te informeren bij uw zorgverzekeraar. 

Kunstgebitprothese

Een conventionele (gewone) prothese of een immediaat (eerste) prothese worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Het overige deel van 25% is de eigen bijdrage. Deze kan gedeeltelijk tot geheel worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Implantaatprothese

Het plaatsen van implantaten door een implantoloog/kaakchirurg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering mits er door de zorgverzekeraar een machtiging voor is  gegeven. Omdat het hier om een vergoeding vanuit de basisverzekering gaat wordt het eigen risico (€ 385,-) aangesproken. Zie opmerking over het eigen risico.

Een prothese op implantaten wordt voor het merendeel vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een wettelijke eigen bijdrage, deze is percentueel en als volgt ingedeeld:

  • Een volledige onder prothese op implantaten 10%.
  • Een volledige boven prothese op implantaten 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese 17%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese 17%.

 

Partiële prothese

De kosten van een partiële of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering en worden dus alleen gedeeltelijk tot geheel vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Dit verschilt per verzekering. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden en maken een begroting zodat u kunt informeren bij uw zorgverzekeraar.

Rebasing

De kosten van het rebasen van een volledige prothese zonder implantaten worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft dus een eigen bijdrage van 10%. 

Vergoeding  kunstgebitreparatie

De kosten worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering. En met een eigen bijdrage van 10%

Spoedreparatie

De kosten worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering. En met een eigen bijdrage van 10%

 

Onze praktijk is lid van of voldoet aan…